Breaking

Teknik Untuk “News Trading”

Views: 56
0 0

MFM Securities dalam usaha untuk mendidik pelabur berbahasa Melayu, telah bekerjasama dengan Tuan Ahmad Sherhan Abu Samah, bekas Timbalan Pengarah, Jabatan Pelaburan Ekuiti Institusi di Bank Pelaburan RHB; dalam menerbitkan beberapa siri video penerangan tentang asas pelaburan dalam pasaran saham.

Tuan Ahmad Sherhan telah berkecimpung dalam dunia pelaburan selama lebih 23 tahun dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam memahami pergerakan pasaran global dan bagaimana ia mempengaruhi pasaran tempatan. Laporan beliau “Global Market Moving Events” semasa bersama RHB, telah dibaca oleh pedagang dan pengurus dana institusi setiap minggu. Beliau telah memainkan peranan yang penting dalam membantu mereka merangka strategi pelaburan berdasarkan asas fundamental dan teknikal.

Dalam video siri ke-tujuh ini, di samping berita saham terkini, Tuan Ahmad Sherhan juga membicangkan tentang “copy trade” dan teknik serta kaedah untuk “news trading” seperti NFP.

MFM Securities : Stock Market – Part 7

Discover more information on Stock Market with Mr.Sherhan!More details video: Stock Market of the following weekTrade News (NFP)Target ReturnOur official web…

NOTA:

Artikel/Video ini hanyalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukanlah satu nasihat kewangan. Ianya tidak mengambil kira faktor tahap risiko peribadi dan kesesuaian produk ini dengan anda. Anda hendaklah mendapatkan nasihat kewangan dari pakar yang bertauliah sebelum mengambil sebarang tindakan dari artikel ini. Penulis dan pemilik laman web ini tidak bertanggung-jawab atas sebarang kerugian yang mungkin timbul dari tindakan anda.